Club Cubano | Privacy policy

Adatvédelmi Nyilatkozat

A clubcubano.hu a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli. A clubcubano.hu a lehető legnagyobb gondossággal vigyáz a személyes adataidra, azokat harmadik személynek nem adja ki. A hírlevélre és nyereményjátékokra feliratkozott felhasználók elfogadják ezt, és hozzájárulnak ahhoz, hogy a clubcubano.hu oldalról rendszeres körlevelet és hírlevelet kapjanak, amely az oldallal, eseményekkel kapcsolatos információkat, értesítéseket tartalmazhat.

Az 1992. évi LXIII. törvény (továbbiakban Avtv.) rendelkezik a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról. A törvény értelmében:


Adatkezelés
Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.
Személyes adat
Bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.
Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelésre a clubcubano.hu honlapon keresztül üzenő, és a hírlevélre regisztráló felhasználók önkéntes hozzájárulásával kerül sor. A regisztráció magában foglalja az azonosító adatlap kitöltését és a felhasználási feltételek (ideértve az adatkezelési rendelkezések) elfogadását is. A felhasználó a hozzájárulását a honlap szolgáltatásainak igénybevételével, a hírlevélre való regisztrációval adja meg. A személyes adatok kezelésére így az Avtv. 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a regisztráló felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor.
Kezelt adatok
Az adatkezelő a regisztráció és a további felhasználás során rendelkezésre bocsátott következő adatokat kezeli: név, e-mail cím, telefonszám.
Az adatkezelés időtartama
A kapcsolatfelvételi űrlapon, vagy levelezőlista feliratkozásnál megadott személyes adatok kezelése az űrlapok kitöltésével kezdődik és az adatok törléséig tart. Az adatok törlése a felhasználó kérelmére történhet (ideértve a weboldalon elhelyezett leiratkozás opciót és az e-mailben történő kérelmet is).
Adatbiztonság
Az adatkezelő minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat Magyarország területén elhelyezett szerveren tárolja.
Impresszum
Üzemeltető: Host-X Bt.